دکتر زهرا ابراهیمی نیک - متخصص ارتودنسی

بیوگرافی دکتر زهرا ابراهیمی نیک متخصص ارتودنسی در تهران

 

بیوگرافی دکتر زهرا ابراهیمی نیک - متخصص اورتودنسی

دکتر زهرا ابراهیمی نیک دیپلم تجربی خود را با نمره (19.96) در سال 1385 اخذ نموده و بلا فاصله در کنکور سراسری رشته تجربی شرکت نمودند و با کسب رتبه دو رقمی (75) نبوغ خود را آشکار ساخته و در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرفته شدند و همزمان رسماً عضو استعدادهای درخشان کشوری قرار گرفتند.  

در شهریور ماه سال 1392 از دکتری عمومی دندانپزشکی با نمره ممتاز فارغ‌التحصیل شدند و مجاز به  شرکت در آزمون تخصصی بطور مستقیم گردید و با کسب برتر ۲۱ بلافاصله در رشته ارتودنسی مورد علاقه خود در دانشگاه شهید صدوقی یزد پذیرفته شدند.  شایسته یاد آوری است که به منظور ارج نهادن به پژوهشها و فعالیتهای علمی همکاران خود عنوان پایان نامه دوره عمومی خود را مقایسه مفهوم حرفه ای گری در دندانپزشکی از نظر دانشجویان دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فردوسی مشهد در سال تحصیلی 91.92 قرار دادند.

همزمان با گذران دوره تخصصی ارتودنسی، علاوه بر دروس دانشگاهی تحقیقات گسترده ای در زمینه های مرتبط با دروس دانشگاهی انجام دادند که نتیجه این تحقیقات و پژوهشها؛ 4 مقاله همایشی و 12 مقاله علمی- پژوهشی چاپ شده در ژورنال های معتبر بین المللی بوده که لینک مقالات در ادامه قرار داده شده است

ایشان هم اکنون در مرکز تخصصی دندانپزشکی کامفی در تهران - نیاوران مشغول طبابت می باشند.

فعالیت های اجرایی دکتر زهرا ابراهیمی نیک:

 • عضو تمام وقت هیأت علمی دانشکده ی دندانپزشکی از سال 97.

 • مدیر پژوهش دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی علوم پزشکی ایران.

 • نماینده آموزش مجازی دانشکده دندانپزشکی.

 • نماینده حوزه آموزش دانشکده دندانپزشکی در کمیته تخصصی "پژوهش در آموزش"

 • home_clinic2_list2.png
  دکتری دندانپزشکی عمومی
  فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی مشهد
 • home_clinic2_list2.png
  متخصص ارتودنسی و ناهنجاریهای فک و صورت
  فارغ التحصیل از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
 • home_clinic2_list2.png
  عضو تمام وقت هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران
  دارای بورد تخصصی

مهارت های تخصصی

 • تشخیص و اصلاح زودهنگام ناهنجاریهای فک و صورت
 • اصلاح ناقرينگی های صورت
 • ارتودنسی پیشگیرانه در كودكان
 • ارتودنسی بيماران شكاف لب و كام
 • ارتودنسی ثابت و متحرک در اطفال و بالغین
 • انجام كليه ی درمان های ارتودنسی ثابت و متحرک با تكنیكهای نوين و مناسب سنین بالا

مقالات همایشی دکتر زهرا ابراهیمی نیک:

 1. Mokhtari, N., Alipour, E. Ebrahimi Nik, Z. Patient's Rights and Social Participation. The 3 th International Congress on Medical law.2011, Kish, Iran.
 2. Fathi, B. ,Ebrahimi Nik Z, Ebrahimi Nik, M. Nejat, A.H. Tirgan, A.M The application of venoms in cardiovascular drug design. The 5th Middle East Cardiovascular congress. 2011, Kish, Iran.
 3. Ebrahiminik Z, Estimating Covid-19 prevalence among Dentists, Digital Congress of Covid-19 Management and treatment, 2020
 4. Ebrahiminik Z, Yassaei S, Diode laser aided debonding of ceramic brackets; effects on enamel and pulpal temperature, WFLD-APD Virtual Scientific Conference, 2021

مقالات مجله (*corresponding author)

 1. Yassaei, S. Aghili, H.A. Ebrahimi Nik, Z, Abedi, H. 2016. Comparison of Maxillary Sinus sizes in patient with maxillary excess and maxillary deficiency, Iranian journal of Orthodontics
 2. Yassaei, S. Soleimanian, A. Ebrahimi Nik, Z*. Effects of diode laser debonding of ceramic brackets on enamel surface and pulpal temperature. 2015. The Journal of Contemporary Dental Practice. Volume 16, Issue 4, Pages 270-274.(Pubmed)
 3. Aghili, H.A. Yassaei, S. Alavi, M. Ebrahimi Nik, Z*. Non-nutritive Sucking Habits in Infants Aged 1 to 3 Years: 2015. Association with Breastfeeding Duration and Sociodemographic Characteristics of Their Family, Journal of Oral Health and Dental Management, Volume14, Issue 5, 274-277
 4. Yassaei, S. Owlia, F. Ebrahimi Nik, Z*. Pattern of Third Molar Impaction; Correlation with Malocclusion and Facial Growth, 2014, Journal of Oral Health and Dental Management 13 (4), 1096-1099 3
 5.  Najafi, M.H. Taheri M. Mokhtari, M. Forouzanfar, A. Farazi, F. Mirzaee, M, Ebrahimi Nik, Mehrara, R. 2012. Comparative study of 0.2% and 0.12% digluconate chlorhexidine mouth rinses on the level of dental staining and gingival indices, Dental Research Journal, Pages 305-308(Pubmed) 0936 062 2239
 6. Hosseinikhah, S.M, Ebrahimi Nik, Z. Yassaei, S. Saadat, M. Faghir, F. 2012. Evaluation of orthodontic treatment needs in junior male students of Yazd high schools, Iran. Iranian Journal of Orthodontics, 7, 44-47
 7. Ghanbari, H. Forouzanfar, A. Fatemi, K. Mokhtari, M.R. Abrishami, M. Ebrahimi Nik, Z. Farazi F. 2012. Modified Widman flap procedure: With or without periodontal dressing? Open Journal of Stomatology. Volume 2 issue 3, 170-172.
 8. Aghili, H.A. Yassaei, S. Ebrahimi Nik, Z*, Different Mode of Diode laserirradiation: effects on enamel surface and pulpal temperature at debonding. 2018. Laser therapy, Volume 27, issue 3, 214-218
 9. Hosseinagha Aghili, Mahmood golzarian, Sogra Yassaei, Zahra Ebrahiminik* , Stainability effects of turmeric-Persica solution and turmeric-GC-MI Plus paste on remnant composite resin after bracket debonding. 2018, Journal of clinical and diagnostic research, volume 12, issue 9, 34-36
 10. Hossein Aghily , Ahmad Mosadegh, Alireza Akrami , Zahra Moradi, Mohammad Reza Hakimimeiboodi, Zahra Ebrahimi Nik*, Antimicrobial Effects of Zataria multiflora Extract Mouthrinse on Orthodontic Elastomeric Ligatures- an In Vitro Study, Iran J Ortho. 2019 ; 14(2):e96472.
 11. Ebrahiminik H, Chegeni H, Jalili J, Salouti R, Rokni H, Mohammadi A, Khah AM, Tavangar SM, Ebrahiminik Z. Hydrodissection: A Novel Approach for Safe Core Needle Biopsy of Small HighRisk Subcapsular Thyroid Nodules. Cardiovasc Intervent Radiol. 2021 May 10. doi: 10.1007/s00270-021-02838-w. Epub ahead of print. PMID: 33970309.
 12. Yassaei S, Sharifi M, Ebrahiminik Z*. A rare case of bilateral double incisors; Early orthodontic management. Clin Case Rep. 2021 Jun 23;9(6):e04265. doi: 10.1002/ccr3.4265. PMID: 34194785; PMCID: PMC8222741.
 • به اشتراک بگذارید:

0 دیدگاه کاربران

نظر خود را با ما در میان بگذارید